Hörbykorpens stege

1 Björn Helgesson            1 Mie Meiner
2 Janne Lindholm

Regler
Du kan utmana någon på stegen som har någon plats högre upp än dig.
Om du vinner byter ni placeringar.
Om du förlorar behåller ni era platser.
Om en utmanad inte kan spela inom 2 veckor byter ni placering.